هدست واقعیت مجازی اچ تی سی

این هدست، یک tethered head-mounted display است یعنی برای کار باید با کابل به یک کامپیوتر متصل باشد.

همچنین منیاز به فضای نسبتا زیادی برای استفاده و نصب Base Station ها دارد. Base Station ها دو جعبه ی کوچکی هستند که سیگنال هایی را به هدست و کنترلر میفرستند. آنها باید حداقل در ارتفاع 2 متری و به فاصله ی کمتر از 5 متری هم نصب شوند. این باکس ها دارای پایه هایی هستند که به راحتی به دیوار پیچ میشوند و شا این دستگاه را داخل آن قرار میدهدی. همچنین آن ها را میتوان روی سه پیه ی دوربین یا حتی مونوپاد هم نصب کرد.

 

نصب

پس از دانلود Vive setup گفت 28 دقیقه نصب طول میکشد که شامل شناختن دستگاه های مختالف و موقعیت سنجی انهاس. قسمتی از فراند نصب اینه که شما با یک کنترلر در داخل اتاق راه برید تا محدوده ی فعالیت رو مشخص کنه. بعد از اینکه اینها مشخص شد و شما هدست را گذاشتین. یک Grid نمایش داده میشود که به شما ممحدود ه ی حرکتی شما را نشان میدهد.