دستکش های واقعیت مجازی Manus VR قابلیت پیگیری حرکات دست ، انگشتان و مج را به HTC Vive اضافه میکند و بدین طریق تجربه ی واقعیت مجازی را همه جانبه تر میسازد. اوایل امسال این کمپانی دستکش های  برای پیگیری حرکات دست تا مچ را ارائه کرده بود ولی امروز، ایده را گسترش داده و با افزودن کنترلرهای وایو به آن، حرکات ساعد و بازوان را نیز پیگیری میکند. در ویدئو زیر Stijn Stumpel مهندس ارشد پروژه، با ارائه ی توضیحاتی درباره ی این تکنولوژی نشان میدهد که چگونه حرکات ساعد، مج دست و انگشتان ردیابی شده و سیستم موقعیت آنها را در هر لحظه بررسی مینماید. با استفاده از این تکنولوژی در کنار HTC Vive آنها توانستند تا به دقت خوبی در پیگیری حرکات دست و شبیه سازی آنها در محیط واقعیت مجازی دست یابند و اولین سیستم full arm tracking را برای وایو طراحی و پیاده سازی کنند. او میگوید، حس خوبی است وقتی تمامی حرکات دست و بازو های خود را در محیط واقعیت مجازی حس میکنید. این تکنولوژی لایه ای به لایه های موجود در VR و حضور اعضای بدن در آن محیط می افزاید.

در محیط واقعیت مجازی کنونی، چیزی تحت عنوان دستان آزاد یا Floating hands وجود دارد. بدین معنا که در محیط مجازی دستان به بازوان فرد متصل نبوده و آزاد هستند. برای مثال Crytek معتقد است که حس کردن همه ی قسمت های دست در محیط VR بازی The Climb خیلی هم مناسب نیست. او می گوید وقتی مغز دستان شخص را به صورت کامل در داخل محیط مجازی میبیند، نیاز دارد دقیقا همانطوری رفتار نماید که مورد نظر مغز است. اگر رفتار دست ها در تصویر متفاوت باشد، حس واقعیت مجازی از بین میرود.

ولی Manus VR بر این باور است که این محصول جدید آینده ی این موضوع را تغییر میدهد و انقلابی در این زمینه در صنعت Virtaul Reality به وجود خواهد آورد. در حال حاضر این پروژه در مرحله ی تست است و دست اندرکاران آن در تلاشند تا ردیابی های دست را در محیط HTC VR بسیار طبیعی تر و دقیق تر انجام داده و نمایش دهند ولی خبر خوب این است که SDK ان بزودی در ماه June بیرون خواهد آمد.

پیشنهاد میکنم ویدئو زیر را ببینید تا کارایی های این دستکش واقعیت مجازی را در عمل ببینید.