از نقطه نظر رئیس شرکت نینتندو، مطالب ارائه شده حول محور واقعیت مجازی در E3 سال 2016 چیزی نبود که او انتظار داشت. از نظر او، بزرگ ترین چالش برای شرکت خودش این است که مطمئن شود استفاده ی طولانی مدت از این هدست های واقعیت مجازی راحت بوده و ضرری برای سلامت فرد ندارد.

او میگوید: ما تکنولوژی ساختن آن را داریم ... ولی میخواهیم چیزی را به بازار عرضه کنیم که قابل استفاده برای مدت طولانی بوده و قیمت مناسب داشته باشد. چیزی که پدر مادر ها با آن مشکلی نداشته باشند.