گوگل سرانجام نرم افزار Expeditions خود را برای استفاده ی عموم آزاد کرد. اکنون میتوانید با گوشی اندروید خود و با استفاده از این برنامه به صورت گروهی به گردش علمی بروید.

افراد مختلف با استفاده از این سیستم میتوانند به هم متصل شده و به صورت گروهی به سفری به صورت واقعیت مجازی به نقاط مختلف دنیا بروند. در این سیستم یک نفر راهنما و بقیه همراه او میشوند. فقط کافی است راهنما به اینترنت متصل باشد و محتوا را بر روی گوشی خود دانلود کند. بعد از آن تنها با اتصال همه ی افراد به شبکه ی داخلی ، محتوا بین تمام افراد گروه که به راهنما وصل میشوند منتقل میشود.

برای استفاده از این سییستم نیاز به گوگل کاردبورد نیست ولی اگر آن را داشته باشید تجربه ای متفاوت از این سفر خواهید داشت. این سیستم که در حقیقت برای معلمان و دانش آموزان طراحی شده بود به آنها این امکان را میداد تا به صورت گروهی به بررسی فضای های جالب در گوشه و کنار دنیا بپردازند و مطالبی را پیرامون آن مکان ها یاد بگیرند. اکنون این سیستم برای استفاده ی عموم آزاد است و نسخه ی iOS آن نیز به زودی ارائه میشود.