شرکت رولز رویز اعلام کرد که کشتی های هوشمند موسوم به روبوشیپ (roboship) تا سال 2020 وارد آب دریاها میشوند. یک کاربر میتوان به تنهایی در یک اتاق هالوگرافیک کنترل کشتی را به دست بگیرد. این سیستم دارای دو بخش اتاق فرمان داخل کشتی و اتاق فرمان مرکزی است.

با استفاده از این سیستم پنجره های اتاق کنترل کشتی به صفحه نمایش های واقعیت افزوده تبدیل میشوند و به کاربر اطلاعاتی را درباره ی خطرات احتمالی از جمله  کوه های یخی، کشتی های دیگر و سایر موانع میدهند. اتاق فرمان مرکزی نیز با طراحی مشابه، اطلاعات سنسور های روی کشتی و سایر اطلاعات ماهواره ای را درباره ی کشتی دریافت کرده و جهت تصمیم گیری و کنترل به کاربر نشان میدهد. تحقیقاتی برای توسعه ی این فن آوری درحال انجام است تا بتوان کشتی را به طور کامل از محل دیگری به صورت کنترل از راه دور هدایت کرد.

این شرکت در حال تست سنسورها در شرایط کاری و آب و هوایی مختلف در فنلاند است و یک سیستم شبیه ساز برای کنترل کشتی که امکان بررسی همه جانبه ی آن را میدهد نیز راه اندازی کرده است. این سیستم میتواند، محل کوه های یخی، سایر قایق ها و کشتی های غرق شده و ... را که ممکن است از دید کاپیتان کشتی مخصوصا در کشتی های خیلی بزرگ پنهان شود، ردیابی کند. رولز رویز که پروژه را با کمک گروه تحقیقات VTT و دانشگاه Aalto آغاز کرده، این سیستم را Future Operator Experience Concept یا به اختصار oX نامیده است.

سیستم ارائه شده قرار است اتاق فرمان کشتی را به یک محیط کار هوشمند تبدیل کند به طوری که با ورود هر فرد به آن محیط، محیط کار متناسب با نیاز ها و نوع فعالیت های او تغییر خواهد کرد.