در روز جمعه گذشته دانشجویان Rocky Mountain College of Art + Design در نمایشگاه Denver Comic Con از یک نرم افزار داستان مصور برای واقعیت مجازی رونمایی کردند. این نرم افزار که که واقعیت مجازی را به سبک گوگل کاردبورد به نمایش میگذارد که با آن میتوانید به دنیای داخل کتاب مصور سفر کنید. این دسته از نرم افزارها برای کتاب های مصور هنوز در حد ایده های اولیه هستند. برای مثال در همین کنفرانس Boulder-based VR Robotics نرم افزار دیگری را ارائه کرده بود که شما در محیط واقعیت مجازی یک کتاب مصور را از قفسه کتابخانه برمیداشتید و ورق میزدید، دقیقا مثل یک کتاب واقعی. 

Sean Brownسرپرست تیم انیمیشن و بازی در RMCAD میگوید در بازار نرم افزارهای واقعیت مجازی کتاب های مصور پیدا میشود ولی هدف ما تولید محصولی متفاوت است. ما نمیخواهیم خیلی فضای کاراکتر های داستان را عوض کنیم. شخصیت های داستان تقریبا همانطور دو بعدی باقی خواهند ماند زیرا این یک کتاب مصور است و بازی سه بعدی نیست. کاربر با حرکت دادن سر خود به اصراف میتواند در محیط کتاب حرکت کند.